Hà Tĩnh: Kỳ lạ Chủ tịch UBND xã bỏ nhiệm sở hơn 1 tháng

Sau khi bị kỷ luật cảnh cáo vì đã vi phạm các quy định về nội quy, ông Mai Văn Lý đã không đến nhiệm sở để làm việc hơn 1 tháng qua.