Người đàn ông dùng búa đánh vào đầu hàng xóm vì hát karaoke quá to

Thấy hàng xóm hát karaoke quá to, Tài sang nhắc nhở nhưng người này vẫn mở nhạc lớn tiếng. Bực tức, Tài vác búa sang nhà đánh vào đầu nạn nhân.