Cà Mau: Người phụ nữ mất trắng tiền tiết kiệm từ cuộc điện thoại lạ

Làm theo hướng dẫn từ cuộc điện thoại của người lạ mặt, người phụ nữ ở tỉnh Cà Mau mất trắng số tiền tiết kiệm 140 triệu đồng.