Quan ngại tình trạng dự án du lịch sinh thái xây dựng "chui"

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa "phát lộ" nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng, sinh thái xây dựng "trái phép", "qua mặt" chính quyền sở tại.