Bộ GTVT trả lời kiến nghị không thu phí xe vào sân bay

06/02/2021 08:03

Bộ GTVT đã đề xuất phương án không thu tiền đối với xe ô tô ra vào khu vực đón trả khách trong khoảng thời gian nhất định (dự kiến 10 phút).

Bộ GTVT vừa có Công văn gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

“Hiện nay việc thu phí đối với các xe ôtô vào, ra sân bay đưa đón thân nhân gây nhiều bức xúc đối với người dân. Cử tri đề nghị ngành giao thông vận tải xem xét và chấm dứt việc thu phí xe ôtô vào, ra sân bay như hiện nay”, kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận tải cho biết, ngày 19/9/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8978/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về việc thu tiền dịch vụ và đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không như sau: “Giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án thu, giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga các cảng hàng không trong thời gian tới; đảm bảo hợp lý, phù hợp theo quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người sử dụng.”

Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bộ GTVT đã có văn bản số 2429/BGTVT-KCHT ngày 18/3/2019 gửi Bộ Tài chính đề nghị thống nhất phương án thực hiện thu giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga các cảng hàng không trong thời gian tới. Trên cơ sở nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ GTVT đã có văn bản số 8451/BGTVTKCHT ngày 26/8/2020 báo cáo Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về các nội dung liên quan đến việc thu tiền sử dụng dịch vụ đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không như sau:

Về quy định pháp luật hiện hành về đất xây dựng đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không và việc thu giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không: Quy định về đất sử dụng để xây dựng đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không: Điều 156 Luật Đất đai về đất cảng hàng không sân bay (điều khoản quy định riêng về đất đai cảng hàng không, sân bay) quy định đất sử dụng để xây  dựng đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không - đất giao thông nội cảng thuộc đối tượng giao đất không thu tiền sử dụng đất. Tại văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ số 3638/BGTVT-KCHT ngày 09/4/2018, Bộ GTVT đã phân tích, báo cáo chi tiết về quy định pháp luật hiện hành về đất xây dựng đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không và việc thu giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không.

Ngày 18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, trong đó đã xác định rõ đất xây dựng đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không thuộc đối tượng đất giao không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 156 Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật đất đai 2003 và khoản 2 Điều 166 Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền chung của người sử dụng đất (gồm cả đất giao không thu tiền sử dụng đất) thì người sử dụng đất có quyền: “Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất”.

Hiện nay ACV là doanh nghiệp cảng hàng không chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng, duy trì tiêu chuẩn khai thác, tổ chức phân luồng tuyến, bảo đảm an ninh hàng không và giữ gìn an ninh trật tự bằng chi phí của ACV đối với đường dẫn vào nhà ga của cảng hàng không, sân bay.

Do đó, việc ACV tổ chức thu giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga nhằm bù đắp chi phí đầu tư, quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng là phù hợp với quy định của Luật đất đai năm 2003 và Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn

Về quy định giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không: Điều 11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam đã quy định rõ về giá dịch vụ chuyên ngành hàng không và thẩm quyền bàn hành.

Theo đó, dịch vụ đường dẫn vào nhà ga là dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay, không nằm trong danh mục dịch vụ phi hàng không thiết yếu theo Thông tư 36/2015/TT-BGTVT, Thông tư số 07/2017/TT-BGTVT. Doanh nghiệp Cảng hàng không tổ chức thu giá, quyết định mức giá và thực hiện niêm yết giá theo quy định tại điểm b khoản 4, khoản 8 Điều 11 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Về phương án thu, giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga các cảng hàng không trong thời gian tới. Bộ GTVT đã đề xuất phương án thu, giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga các cảng hàng không trong thời gian tới theo hướng: Không thu tiền đối với xe ô tô ra vào khu vực đón trả khách trong khoảng thời gian nhất định (dự kiến 10 phút); những xe ô tô ra vào cảng quá thời gian sẽ thu tiền như dịch vụ sân đậu ô tô.

Tại văn bản số 329/TB-VPCP ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2569/KL-TTCP ngày 12/10/2017 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã kết luận: “Cơ bản đồng ý với kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 8451/BGTVT-KCHT ngày 26 tháng 8 năm 2020 về phương án thực hiện thu giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga các cảng hàng không trong thời gian tới theo nguyên tắc thu theo Block thời gian, áp dụng giá hợp lý cho Block đầu tiên (dự kiến 10 phút đầu tiên). Tuy nhiên, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính cần khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục để thống nhất phương án thu, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng”.

Hiện nay, Bộ GTVT đang yêu cầu ACV đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát xe ô tô ra, vào nhà ga cảng hàng không theo thời gian; xây dựng phương án thu giá dịch vụ sử dụng đường dẫn vào nhà ga theo thời gian cho từng cảng hàng không tại 21 cảng hàng không do ACV quản lý; phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam rà soát, hoàn thiện trình tự thủ tục để thực hiện phương án thu, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo số 329/TBVPCP ngày 15/9/2020 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo Bộ GTVT để Bộ GTVT thống nhất với Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (các văn bản của Bộ GTVT: số 9378/BGTVT-KCHT ngày 19/8/2020, số 11617/BGTVT-KCHT ngày 18/11/2020)

Theo báo cáo của ACV, hiện nay ACV đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư hệ thống kiểm soát xe ra vào cảng hàng không và đang hoàn tất xây dựng phương án thu giá dịch vụ sử dụng đường dẫn vào nhà ga theo thời gian cho từng cảng hàng không tại 21 cảng hàng không do ACV quản lý, báo cáo Bộ GTVT trong tháng 02/2021, làm cơ sở để Bộ GTVT thống nhất với Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Kiến nghị xử lý cá nhân vụ nghiệm thu khống công trình tiền tỷ ở Huế Kiến nghị xử lý cá nhân vụ nghiệm thu khống công trình tiền tỷ ở Huế

Bộ Công thương đã có kiến nghị gửi UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế xem xét xử lý cá nhân vụ nghiệm thu khống tại công trình ở trường cao đẳng Công nghiệp Huế cơ sở 2.

H.M

Bạn đang đọc bài viết "Bộ GTVT trả lời kiến nghị không thu phí xe vào sân bay" tại chuyên mục TIN TỨC.

Cùng chuyên mục